מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?

תמונה עבור שאלה 721