מתי חייב נוהג ברכב לנסוע על שול הדרך הסלול באספלט?