על פי הנראה בתמונה, האם מותר לסטות לנתיב הנגדי?

תמונה עבור שאלה 177