כיצד יש לנהוג בהתאם לרשום בתמרור?

תמונה עבור שאלה 1109