האם חלה חובת חגירת חגורות בטיחות בטרקטור משא?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: