האם רשאי נהג רכב (שאינו קלנועית) לנסוע על המדרכה לאורכה?