מה משפיע על המרחק הדרוש לשם עקיפה?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: