כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?

תמונה עבור שאלה 717

קורס תאוריה
קורס תאוריה אונליין, אשר מקיף את כלל החומר שיש לדעת למבחן התאוריה. בעזרת הקורס, תוכלו לעבור את מבחן התאוריה בקלות ובמהירות!