האם מותר לנוהג ברכב לחצות קו הפרדה רצוף לצורך פניית פרסה?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: