האם מותר לנוהג ברכב לחצות קו הפרדה רצוף לצורך פניית פרסה?