תמרור "עצור" המוצב בצדו הימני של כביש חד-סטרי בעל שני נתיבים, פירושו: