מה משמעות הסימון על פני הכביש?

תמונה עבור שאלה 434