אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: