כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה בצומת:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: