למה תורמת תנועת הפלס (מאזניים) בסרן הקדמי של הטרקטור: