על פי איזה תמרור קיימת תמיד חובת עצירה?

תמונה עבור שאלה 343