תפקידי החריצים בסוליית הצמיג, בין היתר:

תמונה עבור שאלה 621