אם הוצב תמרור עצור לפני מפגש מסילת ברזל, נוהג רכב חייב: