מה פירוש הרמזור (אור אדום מהבהב לסירוגין)?

תמונה עבור שאלה 246