כיצד יפעל נהג טרקטור המצויד במעמיס כשהוא מחנה את הטרקטור?