איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?

תמונה עבור שאלה 626