האם, לדעתך, מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה נכון?

תמונה עבור שאלה 958


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: