האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?

קורס תאוריה
קורס תאוריה אונליין, אשר מקיף את כלל החומר שיש לדעת למבחן התאוריה. בעזרת הקורס, תוכלו לעבור את מבחן התאוריה בקלות ובמהירות!