האם נוהג בטרקטור רשאי לחצות מדרכה?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: