מה המהירות המרבית המותרת בנהיגה בטרקטור משא בדרך שאינה עירונית?