איזה תמרור יוצב בנוסף לתמרור 216?

תמונה עבור שאלה 248