מה עלינו לראות במראות התשקיף (צד) החיצוניות של הרכב?