אין לחנות או לעצור רכב בדרך לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה במרחק של:

קורס תאוריה
קורס תאוריה אונליין, אשר מקיף את כלל החומר שיש לדעת למבחן התאוריה. בעזרת הקורס, תוכלו לעבור את מבחן התאוריה בקלות ובמהירות!