כדי לנתק את הקשר בין המנוע לבין הגלגלים צריך:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: