באיזה רכב מותר לגרור גרור חקלאי הפטור מחובת רישום ורישוי?