לפניך תמרור 303. איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?

תמונה עבור שאלה 118