כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?

תמונה עבור שאלה 600


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: