האם מותר לעלות ולנסוע על מדרכה בטרקטור כדי לעקוף מכשול שנוצר בכביש?