האם חייבים להיות בטרקטור מחווני כיוון מלפנים ומאחור?