התרת כלים וגרור מן הטרקטור תיעשה:


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: