מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה בטרקטורון?

תמונה עבור שאלה 694