מה הן הבעיות המיוחדות העומדות לפני נהג הרכב בלילה?