מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו קטעים לבן)?

תמונה עבור שאלה 476