שוטר רשם לך דוח על "סטייה מנתיב" ובכביש אין כל סימון נתיבים. האם צדק?