כיצד יש לנהוג בקטע הדרך במקום שבו מוצב התמרור?

תמונה עבור שאלה 475