האם מותר לעלות על מדרכה ולנסוע בה כדי לעקוף מכשול בדרך?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: