מה פירוש התמרור המוצב לפניך?

תמונה עבור שאלה 1360


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: