"נוהג חדש" הורשע בבית המשפט באשמת נהיגה במהירות מופרזת. לכן: