מי אחראי למטען ברכב, ליציבותו ולחלוקת משקלו הנכונה על הרכב?