כיצד ישפיעו פנסי חזית לא נקיים על הנוהג ברכב בלילה?