האם הנהיגה באופנוע שבו פורק העמם (משתיק קול) מצינור הפליטה מותרת?