האם הנהיגה באופנוע שבו פורק העמם (משתיק קול) מצינור הפליטה מותרת?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: