מה דינו של מי שנוהג ברכב אף-על-פי שרישיון הנהיגה שלו נפסל?