איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 716?

תמונה עבור שאלה 597