מאיזה נתיב מותר לפנות פניית פרסה לשמאל?


אהבת את האתר? יש לך הזדמנות לעזור גם לחברים שלך וגם לאתר בקלות: