האם רשאי רוכב אופניים להשתמש בנתיב לתחבורה ציבורית?