האם הכניסה לדרך שבה הוצב תמרור זה מותרת למונית ללא נוסעים?

תמונה עבור שאלה 567